Normal Larger Largest Normal Blue Green Red
    Saiz Teks:     Warna Teks:

ID/ Emel Pengguna

Daftar Sekarang!

Kata Laluan

Lupa kata laluan

PEMBANGUNAN & PERUMAHAN

Majlis Bandaraya Ipoh Majlis Daerah Lenggong Majlis Daerah Batu Gajah
Majlis Daerah Kampar Majlis Daerah Tanjong Malim Majlis Daerah Tapah
Majlis Daerah Kerian Majlis Daerah Manjung Majlis Daerah Pengkalan Hulu
Majlis Daerah Perak Tengah Majlis Daerah Taiping Majlis Daerah Gerik
Majlis Perbandaran Teluk Intan Majlis Perbandaran Kuala Kangsar Majlis Perbandaran Taiping
Majlis Bandaraya Ipoh
 1. Borang Kebenaran Merancang
 2. Borang A
 3. Borang Kelulusan SPLM
 4. Borang Kesiapan Kerja (KK)
 5. Borang Komposit Permit Sementara
 6. Borang Lanjutan Kebenaran Merancang
 7. Format Pelan Pita Ukur
 8. Checklist Semakan Kebenaran Merancang
 9. Checklist Semakan Pelan Susur Atur
 10. Borang Checklist Semakan PU
 11. Borang Permohonan Pelan Susunatur (KM01)
 12. Borang Pelan Pinta Ukur (KM02)
 13. Borang Nama Taman/Jalan/Bangunan (KM03)
 14. Borang Nombor/Alamat Bangunan(KM04)
 15. Borang Pelan Bangunan /Kompleks
 16. Borang Untuk Tukar Syarat Nyata kegunaan Tanah/Bangunan (KM06)
 17. Borangn Perlanjutan Kebenaran Merancang (KM08)
 18. Borang Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Perak (KM09)
 19. Borang Cadangan Pindaan/Tambahan kepada Bangunan Dan Pindaan kepada Pelan Lulus
 20. Borang Cadangan Skim Perumahan/Bangunan Komersial dan Kilang
 21. Borang Cadangan Institut/Pusat Perubatan/Rumah Ibarat
 22. Borang Cadangan Papan Iklan/Permit Sementara
 23. Borang Cadangan Bangunan / Rumah Kediaman Persendirian
 24. Borang Cadangan Semua Jenis Pelan Struktur Bangunan
 25. Borang Cadangan Bagi Memulakan Kerja-Kerja Cerucuk
 26. Pelan Jalan Dan Parit (R&D)
 27. Pelan Kerja Tanah (Earthwork)
 28. Pelan Lampu Jalan
Majlis Daerah Lenggong
 1. Borang A - Permohonan Kebenaran Merancang (Kaedah 2(1))
 2. Senarai Semak (KM)
 3. Senarai Semak (PB)
 4. Borang Setuju Pindah Milik
 5. Borang Notis Jualan atau Pindah Milik
Majlis Daerah Batu Gajah
 1. Borang Pengurangan Kompaun 171 & 133
 2. Borang Tuntutan Dikembalikan Wang Cengkeram (Deposit) - Sewaan Dewan Bandaran Kinta
 3. Borang Tuntutan Dikembalikan Wang Cengkeram (Deposit) - Sewaan Dewan Bemban, Batu Gajah
 4. Senarai Semak Permohonan Pelan Pinta Ukur / Pra-Perhitungan / Pre-Comp
 5. Senarai Semak Permohonan Penyerahan dan Pemilikan Semula Seksyen 204 D(KTN)
 6. Senarai Semak Permohonan Syarat dan Pecah Sempadan Seksyen 124 A (KTN)
 7. Permohonan Untuk Mendapatkan Kelulusan Serta permit Bagi Kerja-Kerja Di Dalam Rizab Jalan Majlis Daerah Batu Gajah
 8. Borang Permohonan Lampu Jalan
Majlis Daerah Kampar
 1. Borang Kebenaran Merancang
 2. Borang A Kebenaran Merancang
 3. Pelan Penamaan Taman,Jalan dan Penomboran Bangunan
 4. Borang Pra-rundingan (Wajib Untuk Skim Pembangunan)
 5. Pelan Bangunan
 6. Pelan Kerja Tanah
 7. Pelan Jalan dan Saliran
 8. Pelan Lampu Jalan
 9. Pelan Pembangunan Landskap
 10. Borang Penyerahan dan Pemilikan Semula
 11. Pelan Pinta Ukur
 12. Tukar Syarat dan Pecah Sempadan
Majlis Daerah Tanjong Malim
 1. KM02 – Senarai Semak Permohonan Perakui Pelan Pinta Ukur / Pra-Perhitungan / Pre-Comp
 2. CCC - Senarai Semak Perakuan Siap dan Pematuhan
 3. MDTM-F1 – Borang Pengiraan Fee Kebenaran Merancang
 4. MDTM-F2 – Borang Pengiraan Fee Pelan Kerja Tanah
 5. MDTM-F3 – Borang Pengiraan Fee Pelan Jalan dan Perparitan
 6. MDTM-F4 – Borang Pengiraan Fee Pelan Bangunan
 7. MDTM-F5 – Borang Pengiraan Fee Pelan Landskap
 8. BORANG A – Kebenaran Merancang
 9. BORANG B – Perlanjutan Tempoh Kebenaran Merancang
 10. BORANG A - Mengemukakan Pelan-Pelan Untuk Kerjatanah
 11. BORANG A – Perakuan Pelan-Pelan Bangunan / Struktur
 12. BORANG L - Pelan Landskap
 13. Surat Perakuan JPS.IWK.SKMM
 14. JKR - ATJ 03-85 Pindaan 06-2008 (03)
 15. JKR - ATJ 03-85 Pindaan 06-2008 (04)
 16. JKR - ATJ 03-85 Pindaan 06-2008 (05)
 17. JPS - LUC.LSD-CHKLST Submission of Plan For Planning Permission
 18. JPS - ESCP-CHKLST Erosion and Sediment Control Plans and Submission
 19. JPS - DA-SWMA-CHKLST Plan Submission For Drainage and Stormwater Management
 20. IWK - SSA PDC 1
 21. JPBM - Senarai Semak
 22. Borang B - Notis Memulakan Kerjatanah
 23. Borang B - Notis Memulakan / Penyambungan Semula Kerja Bangunan
 24. SKMM - Senarai Semak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia
 25. LAP - Senarai Semak Kebenaran Merancang SPAN
 26. IWK - Jadual 2 Fee Kaedah-Kaedah Industri Perkhidmatan Air
 27. OSC01 - Senarai Semak Permohonan
 28. OSC3.0 - Manual Pemohon
 29. Senarai Semak Permohonan Papan Tanda
Majlis Daerah Tapah
 1. Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang
 2. Senarai Semak KM
 3. Borang A- KPPA
 4. Senarai Semak 204D
 5. Senarai Semak Pinta Ukur
 6. Senarai Semak pelan lampu jalan
 7. Senarai Semak pelan landskap
 8. Borang Permohonan Permit Awning
 9. Borang Senarai Semak Kelulusan Pelan Jalan & Perparitan
 10. Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
 11. Senarai Semak Permohonan Pelan Kerja Tanah
 12. Senarai Semak Permohonan Jalan dan Parit
 13. Senarai Semak Permohonan Pelan Penamaan Jalan dan Pernomboran Bangunan
 14. Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan -sesebuah
Majlis Daerah Kerian
 1. PJ01-PELAN TANAH DAN PARIT
 2. PT02-PENYERAHAN DAN PEMILIKAN SEMULA SEKSYEN 204D KTN
 3. (i) NOTIS JUALAN ATAU PINDAH MILIK
 4. (J) NOTIS JUALAN ATAU PINDAH MILIK
 5. ADUAN BANGUNAN RUNTUH
 6. CARIAN MAKLUMAT HARTA DI DALAM KAWASAN MAJLIS DAERAH KERIAN
 7. PEMBERITAHUAN PENUKARAN MAKLUMAT ID PELANGGAN
 8. PERMOHONAN PERTUKARAN NOMBOR BANGUNAN
 9. SEMAK CCC
 10. KMB01-LANJUT TEMPOH & LANJUTAN TAMBAHAN
 11. PT01-TUKAR SYARAT DAN PECAH SEMPADAN SEKSYEN 124A KTN
 12. PJ02-NOTIS BORANG B (MEMULAKAN KERJA TANAH)
 13. PJ03-PELAN LAMPU JALAN
 14. PB01-BANGUNAN
 15. PB02-BINAAN STRUKTUR MENARA
 16. PB03-TAMBAHAN DAN PINDAAN
 17. PB04-PELAN LAKARAN @ BANGUNAN SEMENTARA
 18. PB05-MEMBAIKI
 19. PB06-PERMOHONAN PAPAN IKLAN
 20. PS01-PERMOHONAN SERENTAK
 21. PTL01-PERMOHONAN TIDAK LENGKAP
 22. Borang J permintaan menjadi pemunya harta melalui warisan(penilaian)
 23. Borang Pendaftaran Perkhidmatan Pemborong
 24. Borang Tuntutan Deposit
 25. Borang Elaun Kekosongan
Majlis Daerah Manjung
 1. Borang JB-SP-01 Sekim Perumahan
 2. Borang JB-SP-02 Kediaman (4 Unit ke Bawah)
 3. Borang JB-SP-05 PindTamb
 4. Borang JB-SP-06 KerjaTanah
 5. Borang JB-SP-07 Jalan Perparitan
 6. Borang JB-SP-08 Lampu Jalan
 7. Borang Tuntutan Wang Cagaran
 8. Borang A,B,C,D,E,F
 9. Borang Akujanji Bangunan Sementara
 10. Borang P-1 Crusher Run
 11. Borang P-2 Coring Test
 12. Borang P-3 60% Bhn.Tptn
 13. Borang JB-PP-01 Lanjut Tempoh Kelulusan Pelan
 14. Borang JB-PP-02 Kerja-Kerja Kecil Bangunan
 15. Borang JB-PP-03 Permit Sementara
 16. Borang JB-SLM-01
 17. Borang JB-SLM-02
 18. Kadar Fee Proses Pelan Cagaran
 19. Borang Permohonan Lampu Jalan
 20. Borang JKR Jalan Dan Parit
 21. Borang JKR Kebenaran Merancang
 22. Borang JKR Kerja Tanah
 23. KM 01(1) - JPBD
 24. KM 01(2) - JKR
 25. KM 01(3) - JPS
 26. KM 01(4) - JMG
 27. KM 01(5) - JAS
 28. KM 01(6) - LAP_1
 29. KM 01(7) - TNB
 30. KM 01(8) - IWK_1
 31. KM 01(9) - PTD
 32. KM02 - Pelan Pra-Perhitungan
 33. KM 03 - Pelan Pertapakan
 34. KM 04 - Kerja Tanah
 35. KM 05 - Jalan & Perparitan
 36. KM 06 - Pelan Landskap
 37. KM 07 - Pelan Nama Taman dan Jalan
 38. PB (1) - PTG
 39. PB (10) - TNB
 40. PB (2) - JKR
 41. PB (3) - JAS
 42. PB (4) - JPA
 43. PB (5) - JPBM
 44. PB (6)- LAP_1
 45. PB (7) - SKMM
 46. PB (8) - TELEKOM
 47. PB (9) - IWK
 48. PB 01 - Sekim, Komersil & Industri 1
 49. PB 03 - Bangunan Kerajaan, Rumah Ibadat & Institusi
 50. PB 04 - Menara Telekomunikasi
 51. PB 05 - Tambahan & Pindaan
 52. PB 06 - Pindaan Pelan Lulus
 53. PB 07 - Kerja - kerja Kecil
 54. PB 08 - Konkrit Tetulang
 55. PJ 01 - Pelan Kerja Tanah
 56. PJ 01(1) - JKR (Kerja Tanah)
 57. PJ 01(2) - JPS (Kerja Tanah)
 58. PJ 02 - Pelan Jalan dan Perparitan 1
 59. PJ 02(1) - JKR (RnD)
 60. PJ 02(2) - JPS (RnD)
 61. PK 03 - Pelan Lampu Jalan
 62. Slip
 63. Borang Penentuan Alamat
 64. Borang MDMPBKMA2000
 65. Borang Permohonan Kebenaran Merancang - Borang A
Majlis Daerah Pengkalan Hulu
 1. Senarai Semak Tukar Syarat & Pecah Sempadan (124A)
 2. Senarai Semak Penyerahan Dan Pemilikan Semula (204D)
 3. Senarai Semak Pelan Bangunan
 4. Senarai Semak Kebenaran Merancang
Majlis Daerah Perak Tengah
 1. Borang A Kerja Tanah
 2. Senarai Semak Pelan Kerja Tanah
 3. Borang A-Permohonan Kebenaran Merancang
 4. Fee Kebenaran Merancang
 5. Senarai Semak Fee Kebenaran Merancang
 6. Senarai Semak Kebenaran Merancang (Berasingan)
 7. Senarai Semak Kebenaran Merancang (Serentak)
 8. Borang A Jalan & Parit
 9. Senarai Semak Pelan Jalan Dan Parit
 10. Borang A-Pelan Bangunan
 11. Senarai Semak Lanjutan Tempoh Kelulusan Pelan
 12. Senarai Semak Pelan Bangunan
 13. Senarai Semak Pindaan Pelan Lulus
 14. Landskap
 15. Senarai Semak Pinta Ukur
 16. Senarai Semak Penyerahan Balik & Berimilik Semula 204D
 17. Senarai Semak 124a
 18. Senarai Semak Notifikasi Mula Kerja
 19. Senarai Semak Pemeriksaan Interim
 20. Senarai Semak Pemeriksaan Akhir I & II
 21. Senarai Semak Pendepositan CCC
 22. Borang Pemeriksaan Akhir I
 23. Borang Pemeriksaan Akhir II
 24. Borang CCC
 25. % Sebenar Penggunaan Bahan Tempatan
 26. Anggaran % Penggunaan Bahan Tempatan
 27. A
 28. B
 29. C
 30. D
 31. E
 32. F
 33. Cadangan Kerja-Kerja Kecil Bangunan
 34. Pengesahan Penggunaan 60% Bahan Tempatan-Semasa Memohon Kelulusan Pelan
 35. Pengesahan Penggunaan 60% Bahan Tempatan-Semasa Memohon Sijil Layak Menduduki
 36. Permit Sementara
 37. Permohonan Lawat Tapak Bagi Sijil Layak Menduduki
 38. Permohonan Sijil Layak Menduduki
 39. Borang I (Pindah Milik)
 40. Borang Pendaftaran Kontraktor
 41. Borang Permohonan Untuk Lot Kediaman Rancangan Perkampungan Tersusun Desa Seri Iskandar Fasa 4
Majlis Daerah Taiping
 1. Borang A Permohonan Untuk Kebenaran Merancang
 2. Borang JPPB-KM-95 Pengiraan Fi
 3. KM01 - Pelan Susunatur PIND.2-2009
 4. KM02 - Pelan Pertapakan
 5. KM07 - Pelan Lanskap
 6. Borang G 01A - Bayaran Pelan
 7. KB01- Pelan Bangunan
 8. KB02 - Pelan Bangunan (Rumah Sebuah)
 9. KB03 - Billboard
 10. KB04 - Menara Telekomunikasi
 11. KB06 - RC
 12. KJ03 - Kerja Tanah
 13. KJ03A - Kerja Tanah Kecil
 14. KJ05 - Jalan Dan Parit
 15. KJ06 - Jalan Dan Parit (Semakan Terperinci)
 16. KJ07 - Pelan Lampu Jalan
 17. Borang A - Kerja Tanah
 18. Borang C - Kerja Tanah Kecil
 19. PT01 - Pecah Sempadan dan Ubah Syarat
 20. PT02 - Serah Bermilik Semula
 21. Pelan Pinta Ukur (124A & 204D)
 22. Lampiran C - Keterangan Butiran Hakmilik
Majlis Daerah Gerik
 1. Borang Permohonan Untuk Penggorekan/Pemotongan Jalan Bagi Pemasangan Kabel Elektrik/Telefon
 2. Borang Permohonan Untuk Penggorekan/Pemotongan Jalan Bagi Pemasangan Paip Air
 3. Borang Permohonan Untuk Pindaan/Tambahan Kecil Bangunan Sedia Ada - Rumah Kedai/Kediaman
 4. Borang Permohonan Permit Meletak Bahan-Bahan Binaan & Binaan Stor
 5. Borang Kelulusan Pelan Lanskap
 6. Borang A(1) - Kebenaran Merancang
 7. Borang A(3) - Kebenaran Merancang
 8. Borang A – Pelan Bangunan
 9. Borang B – Notis Mula Kerja
 10. Kadar FI Majlis Daerah Gerik
 11. Senarai Semak (1) KM, L_Guna
 12. Senarai Semak (2) PB_R&D_EW_NT_NJNB
 13. Senarai Semak (3) 124A-KTN (P&U)
 14. Senarai Semak (4) 204D-KTN (P&P)
 15. Senarai Semak (5) PIL
 16. Senarai Semak (6) Tadika & Taska
 17. Borang A – Perakuan Pelan-Pelan Bangunan/Struktur
 18. Borang B – Notis Memulakan/Penyambungan Semula Kerja Bangunan
 19. Perakuan G1-G21 – Perakuan Berperingkat(CCC)
 20. Contoh Borang F(CCC)
 21. Surat Pelepasan AT
 22. Borang JKR_03_KM
 23. Borang JKR_04_RD
 24. Borang JKR_05_EW
 25. Borang JKR_06_Tanah
 26. Borang JPS 1-ANNEX A_PLANING(KM)
 27. Borang JPS 2-ANNEX B_DRAINAGE(R&D)
 28. Borang JPS 3-ANNEX C_ESCP(EW)
 29. Borang IWK_FORM SSA/PDC/1 dan FORM SSA/PDC/3
 30. Borang JAS-ASPAT (1) Perindustrian (KM)
 31. Borang JAS-ASPAT (2) Pembangunan (KM)
Majlis Perbandaran Teluk Intan
 1. BORANG A - PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG
 2. Jadual Ketiga (Pelan Susunatur)
 3. Borang A, B, C - PERUMAHAN
 4. Borang A, B, C - PERUSAHAAN, PERTANIAN
 5. LAMPIRAN C
 6. PB 06-PAPAN IKLAN
 7. PB 07-PELAN NAMA TAMAN & JALAN
 8. Borang ATJ03-85 Pindaan 06-2008 -05 - kerja tanah
 9. JADUAL KIRAAN BAYARAN PROSES PELAN BANGUNAN DAN KEJURUTERAAN
 10. Borang ATJ03-85 Pindaan 06-2008 -04 - pelan jalan dan parit
 11. PJ 03-PELAN LAMPU JALAN
 12. PJ 04-Pelan Konkrit
 13. KM04Pindaan 2010 (1)
 14. KM05(PERLANJUTAN PINTA UKUR)
 15. SENARAI SEMAK (PELAN SUSUNATUR)
 16. PERMOHONAN UNTUK KEBENARAN MERANCANG
 17. Jadual Ketiga (Pelan Susunatur)
 18. KM 03-Pelan Lanskap
 19. Jadual Ketiga (Bangunan dan Pertapakan)
 20. JADUAL KIRAAN BAYARAN PROSES PELAN BANGUNAN DAN KEJURUTERAAN
 21. PB 02APindaan 2010 (1)
 22. Lampiran A -Checklist Pelan Arkitektural-Bomba
 23. Jadual 1
 24. PB 03 - BANGUNAN KERAJAAN - IBADAT MPTI
 25. SENARAI SEMAKAN PERMOHONAN UNTUK KELULUSAN PE
 26. Jadual Ketiga _Tanpa Pelan Susunatur
 27. KM01 _PEMBANGUNAN BERCAMPUR, SKIM
 28. KM02_BANGUNAN SESEBUAH,RUMAH KEDAI,INDUSTRI,BANGUNAN WARISAN
 29. KM03 _KERJA TANAH
 30. KM04 _PELAN KERJA TANAH
 31. KM05 _PELAN JALAN _ PARIT
 32. KM07 _PELAN LANSKAP
 33. KM08 _TNB
 34. KM09 _LAP
 35. KM11 _JK
 36. KM12 _JPP
 37. KM13 _JAS
 38. KM14 _JABATAN MINERAL _ GEOSAINS NG.PERAK
 39. KM15 _PERAKUI PELAN PINTA UKUR.PRA PERHITUNGAN.PRE COMP
 40. KP01 _SKIM,KOMERSIAL,KILANG
 41. KP02 _KEDIAMAN SESEBUAH
 42. KP03 _RUMAH IBADAT,BANGUNAN KERAJAAN
 43. KP04 _MENARA TELEKOMUNIKASI
 44. KP05 _TAMBAHAN,PINDAAN
 45. KP06 _PELAN KONKRIT TETULANG
 46. KP07 _TNB
 47. KP08 _LAP
 48. KP09 _BOMBA
 49. KP10 _TM
 50. KP11 _JPP
 51. KP12 _JAS
Majlis Perbandaran Kuala Kangsar
 1. Borang Permohonan Membaiki Bangunan dalam kawasan MPKK
 2. Borang Permohonan Memperbaharui Kelulusan Pelan Bangunan
 3. Borang Senarai Semak Kelulusan Pelan Bangunan (Skim-Komersil-Kilang)
 4. Borang Senarai Semak Kelulusan Pelan Bangunan (Kediaman Sesebuah)
 5. Borang Senarai Semak Kelulusan Pelan Bangunan (Rumah Ibadat- Bangunan Kerajaan)
 6. Borang Senarai Semak Kelulusan Pelan Bangunan (Menara Telekomunikasi)
 7. Borang Senarai Semak Kelulusan Pelan Bangunan (Tambahan@ Pindaan)
 8. Borang Senarai Semak Kelulusan Pelan Bangunan (Pelan Konkrit Tetulang)
 9. Borang Senarai Semak Kelulusan Pelan Kerja Tanah
 10. Borang Senarai Semak Kelulusan Kebenaran Merancang
Majlis Perbandaran Taiping
 1. KM10 _JPSPelawat   -    Harian: 35  |   Bulanan: 13,890  |   Jumlah: 1,175,488  |   Dikemaskini: 21/07/2019  |   Muat Turun: 68,133Pihak Pentadbiran Kerajaan Negeri Perak tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau
kerosakan menerusi maklumat yang diperolehi melalui portal ini. Laman Web ini sesuai dilayari oleh semua
jenis pelayar web dengan resolusi SUSUN ATUR RESPONSIF.

Hakcipta © Portal Perak 2014