Normal Larger Largest Normal Blue Green Red
    Saiz Teks:     Warna Teks:

ID/ Emel Pengguna

Daftar Sekarang!

Kata Laluan

Lupa kata laluan

TANAH

PDT Kinta (Batu Gajah) PDT Hulu Perak, Gerik (kecil) PDT Kerian
PDT Ipoh (kecil) PDT Kampar PDT Kg. Gajah
PDT Kuala Kangsar PDT Selama (kecil) PDT Manjung
PDT Perak Tengah, Seri Iskandar PDT Lenggong PDT Pengkalan Hulu
Majlis Daerah Kuala Kangsar Majlis Daerah Selama Majlis Daerah Taiping
Majlis Perbandaran Teluk Intan Pejabat Tanah dan Galian  
PDT Kinta (Batu Gajah)
 1. Notis Bantahan terhadap kerja-kerja yang dicadangkan. BORANG 3 A
 2. Permohonan untuk memecahkan sempadan tanah BORANG 9 A
 3. Permohonan untuk memecahkan bahagian tanah BORANG 9 B
 4. Permohonan untuk menyatukan tanah BORANG 9 C
 5. Permohonan didaftarkan sebagai tuanpunya bagi tanah atau kepentingan dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara BORANG 10 F
 6. Bantahan terhadap catatan atau ketinggalan catatan di dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara BORANG 10 I
 7. Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai kesemua tanah itu BORANG 12 A
 8. Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai sebahagian daripada tanah itu sahaja BORANG 12 B
 9. Permohonan untuk menyerahkan balik dan untuk diberi milik semula BORANG 12 C
 10. Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula BORANG 12 D
 11. Borang Penyaksian BORANG 13 B
 12. Pemberitahuan pertukaran alamat. BORANG 26 A
 13. Permohonan untuk hak lalu lalang persendirian. BORANG 28 A
 14. Permohonan untuk berkongsi dalam hak lalu lalang persendirian. BORANG 28 C
 15. Permohonan untuk mengubahkan syarat, sekatan dan kategori berkenaan dengan bahagian-bahagian umpukan pecahan sempadan tanah yang dicadangkan. BORANG 7 D
 16. Notis untuk menarik balik kaveat persendirian. BORANG 19 G
 17. Permohonan untuk membatalkan kaveat persendirian. BORANG 19 H
 18. Permohonan untuk Pemindahan BORANG KTN (Seksyen 346 (1))
 19. Permohonan untuk pemindahmilikan Tenemen Mineral BORANG 1
 20. Permohonan Lesen Mendulang. BORANG 3
 21. Permohonan Lesen Melombong Individu. BORANG 4
 22. Permohonan Lesen Mencarigali. BORANG 5A
 23. Permohonan Memperbaharui Lesen Mencarigali. BORANG 5B
 24. Permohonan Lesen Mencarigali Dengan Perluasan Batuan Keras. BORANG 5C
 25. Lesen Mencarigali Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan. BORANG 5D
 26. Permohonan Lesen Penjelajahan. BORANG 6A
 27. Permohonan Pembaharuan Lesen Penjelajahan. BORANG 6B
 28. Lesen Penjelajahan Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan. BORANG 6C
 29. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Memulakan Penjelajahan Lapangan. BORANG 7A
 30. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Penemuan. BORANG 7B
 31. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Pembatalan. BORANG 7C
 32. Permohonan Penyerahan *Lesen Mencarigali/ Lesen Penjelajahan/ Lesen Mencarigali Dengan Peluasan Batuan Keras. BORANG 7E
 33. Permohonan Pajakan Melombong. BORANG 8A
 34. Permohonan Pembaharuan Pajakan Melombong. BORANG 8B
 35. Permohonan Menukar Pajakan Melombong Daripada Berskala Besar Kepada Berskala Kecil. BORANG 8C
 36. Permohonan Melombong Notis Memulakan Kerja Pembangunan/ Melombong. BORANG 8E
 37. Pajakan Melombong Notis Pelucuthakan. BORANG 8F
 38. Permohonan Penyerahan Pajakan Melombong. BORANG 8H
 39. Permohonan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9A
 40. Permohonan Pembaharuan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9B
 41. Lesen Melombong Tuan Punya Notis Pembatalan. BORANG 9C
 42. Lesen Melombong Tuan Punya Notis Untuk Meremedikan Kemungkiran/ Pelanggaran. BORANG 9D
 43. Permohonan Penyerahan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9E
 44. Permohonan Penentuan Pampasan. BORANG 10A
 45. Permohonan Memindahkan Kapal Korek. BORANG 10B
 46. Permohonan Lesen Air. BORANG 12A
 47. Permohonan *Permit Baru Air/ Pembaharuan Permit Air. BORANG 12B
 48. Permohonan Mengubah/ Mengganggu Tebing Sungai. BORANG 12D
 49. Akaun Penerimaan Tenemen Mineral/ Lesen Air/ Permit Air. BORANG 13A
 50. Dokumen Perjalanan Bijih Mineral. BORANG 13D
 51. Permohonan tanah kerajaan, rizab dan Lesen Menduduki Sementara. JADUAL 1
 52. Permohonan Kebenaran Memindahkan Bahan Batu BORANG 1 A
 53. Permohonan Pajakan Tanah Rizab. BORANG 1 B
 54. Permohonan Permit Meragut (JADUAL 15 KTN - Peraturan 22)
PDT Hulu Perak, Gerik (kecil)
 1. Notis Bantahan terhadap kerja-kerja yang dicadangkan. BORANG 3 A
 2. Permohonan untuk memecahkan sempadan tanah BORANG 9 A
 3. Permohonan untuk memecahkan bahagian tanah BORANG 9 B
 4. Permohonan untuk menyatukan tanah BORANG 9 C
 5. Permohonan didaftarkan sebagai tuanpunya bagi tanah atau kepentingan dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara BORANG 10 F
 6. Bantahan terhadap catatan atau ketinggalan catatan di dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara BORANG 10 I
 7. Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai kesemua tanah itu BORANG 12 A
 8. Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai sebahagian daripada tanah itu sahaja BORANG 12 B
 9. Permohonan untuk menyerahkan balik dan untuk diberi milik semula BORANG 12 C
 10. Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula BORANG 12 D
 11. Borang Penyaksian BORANG 13 B
 12. Pemberitahuan pertukaran alamat. BORANG 26 A
 13. Permohonan untuk hak lalu lalang persendirian. BORANG 28 A
 14. Permohonan untuk berkongsi dalam hak lalu lalang persendirian. BORANG 28 C
 15. Permohonan untuk mengubahkan syarat, sekatan dan kategori berkenaan dengan bahagian-bahagian umpukan pecahan sempadan tanah yang dicadangkan. BORANG 7 D
 16. Notis untuk menarik balik kaveat persendirian. BORANG 19 G
 17. Permohonan untuk membatalkan kaveat persendirian. BORANG 19 H
 18. Permohonan untuk Pemindahan BORANG KTN (Seksyen 346 (1))
 19. Permohonan untuk pemindahmilikan Tenemen Mineral BORANG 1
 20. Permohonan Lesen Mendulang. BORANG 3
 21. Permohonan Lesen Melombong Individu. BORANG 4
 22. Permohonan Lesen Mencarigali. BORANG 5A
 23. Permohonan Memperbaharui Lesen Mencarigali. BORANG 5B
 24. Permohonan Lesen Mencarigali Dengan Perluasan Batuan Keras. BORANG 5C
 25. Lesen Mencarigali Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan. BORANG 5D
 26. Permohonan Lesen Penjelajahan. BORANG 6A
 27. Permohonan Pembaharuan Lesen Penjelajahan. BORANG 6B
 28. Lesen Penjelajahan Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan. BORANG 6C
 29. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Memulakan Penjelajahan Lapangan. BORANG 7A
 30. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Penemuan. BORANG 7B
 31. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Pembatalan. BORANG 7C
 32. Permohonan Penyerahan *Lesen Mencarigali/ Lesen Penjelajahan/ Lesen Mencarigali Dengan Peluasan Batuan Keras. BORANG 7E
 33. Permohonan Pajakan Melombong. BORANG 8A
 34. Permohonan Pembaharuan Pajakan Melombong. BORANG 8B
 35. Permohonan Menukar Pajakan Melombong Daripada Berskala Besar Kepada Berskala Kecil. BORANG 8C
 36. Permohonan Melombong Notis Memulakan Kerja Pembangunan/ Melombong. BORANG 8E
 37. Pajakan Melombong Notis Pelucuthakan. BORANG 8F
 38. Permohonan Penyerahan Pajakan Melombong. BORANG 8H
 39. Permohonan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9A
 40. Permohonan Pembaharuan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9B
 41. Lesen Melombong Tuan Punya Notis Pembatalan. BORANG 9C
 42. Lesen Melombong Tuan Punya Notis Untuk Meremedikan Kemungkiran/ Pelanggaran. BORANG 9D
 43. Permohonan Penyerahan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9E
 44. Permohonan Penentuan Pampasan. BORANG 10A
 45. Permohonan Memindahkan Kapal Korek. BORANG 10B
 46. Permohonan Lesen Air. BORANG 12A
 47. Permohonan *Permit Baru Air/ Pembaharuan Permit Air. BORANG 12B
 48. Permohonan Mengubah/ Mengganggu Tebing Sungai. BORANG 12D
 49. Akaun Penerimaan Tenemen Mineral/ Lesen Air/ Permit Air. BORANG 13A
 50. Dokumen Perjalanan Bijih Mineral. BORANG 13D
 51. Permohonan tanah kerajaan, rizab dan Lesen Menduduki Sementara. JADUAL 1
 52. Permohonan Kebenaran Memindahkan Bahan Batu BORANG 1 A
 53. Permohonan Pajakan Tanah Rizab. BORANG 1 B
 54. Permohonan Permit Meragut (JADUAL 15 KTN - Peraturan 22)
PDT Kerian
 1. Notis Bantahan terhadap kerja-kerja yang dicadangkan. BORANG 3 A
 2. Permohonan untuk memecahkan sempadan tanah BORANG 9 A
 3. Permohonan untuk memecahkan bahagian tanah BORANG 9 B
 4. Permohonan untuk menyatukan tanah BORANG 9 C
 5. Permohonan didaftarkan sebagai tuanpunya bagi tanah atau kepentingan dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara BORANG 10 F
 6. Bantahan terhadap catatan atau ketinggalan catatan di dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara BORANG 10 I
 7. Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai kesemua tanah itu BORANG 12 A
 8. Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai sebahagian daripada tanah itu sahaja BORANG 12 B
 9. Permohonan untuk menyerahkan balik dan untuk diberi milik semula BORANG 12 C
 10. Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula BORANG 12 D
 11. Borang Penyaksian BORANG 13 B
 12. Pemberitahuan pertukaran alamat. BORANG 26 A
 13. Permohonan untuk hak lalu lalang persendirian. BORANG 28 A
 14. Permohonan untuk berkongsi dalam hak lalu lalang persendirian. BORANG 28 C
 15. Permohonan untuk mengubahkan syarat, sekatan dan kategori berkenaan dengan bahagian-bahagian umpukan pecahan sempadan tanah yang dicadangkan. BORANG 7 D
 16. Notis untuk menarik balik kaveat persendirian. BORANG 19 G
 17. Permohonan untuk membatalkan kaveat persendirian. BORANG 19 H
 18. Permohonan untuk Pemindahan BORANG KTN (Seksyen 346 (1))
 19. Permohonan untuk pemindahmilikan Tenemen Mineral BORANG 1
 20. Permohonan Lesen Mendulang. BORANG 3
 21. Permohonan Lesen Melombong Individu. BORANG 4
 22. Permohonan Lesen Mencarigali. BORANG 5A
 23. Permohonan Memperbaharui Lesen Mencarigali. BORANG 5B
 24. Permohonan Lesen Mencarigali Dengan Perluasan Batuan Keras. BORANG 5C
 25. Lesen Mencarigali Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan. BORANG 5D
 26. Permohonan Lesen Penjelajahan. BORANG 6A
 27. Permohonan Pembaharuan Lesen Penjelajahan. BORANG 6B
 28. Lesen Penjelajahan Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan. BORANG 6C
 29. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Memulakan Penjelajahan Lapangan. BORANG 7A
 30. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Penemuan. BORANG 7B
 31. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Pembatalan. BORANG 7C
 32. Permohonan Penyerahan *Lesen Mencarigali/ Lesen Penjelajahan/ Lesen Mencarigali Dengan Peluasan Batuan Keras. BORANG 7E
 33. Permohonan Pajakan Melombong. BORANG 8A
 34. Permohonan Pembaharuan Pajakan Melombong. BORANG 8B
 35. Permohonan Menukar Pajakan Melombong Daripada Berskala Besar Kepada Berskala Kecil. BORANG 8C
 36. Permohonan Melombong Notis Memulakan Kerja Pembangunan/ Melombong. BORANG 8E
 37. Pajakan Melombong Notis Pelucuthakan. BORANG 8F
 38. Permohonan Penyerahan Pajakan Melombong. BORANG 8H
 39. Permohonan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9A
 40. Permohonan Pembaharuan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9B
 41. Lesen Melombong Tuan Punya Notis Pembatalan. BORANG 9C
 42. Lesen Melombong Tuan Punya Notis Untuk Meremedikan Kemungkiran/ Pelanggaran. BORANG 9D
 43. Permohonan Penyerahan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9E
 44. Permohonan Penentuan Pampasan. BORANG 10A
 45. Permohonan Memindahkan Kapal Korek. BORANG 10B
 46. Permohonan Lesen Air. BORANG 12A
 47. Permohonan *Permit Baru Air/ Pembaharuan Permit Air. BORANG 12B
 48. Permohonan Mengubah/ Mengganggu Tebing Sungai. BORANG 12D
 49. Akaun Penerimaan Tenemen Mineral/ Lesen Air/ Permit Air. BORANG 13A
 50. Dokumen Perjalanan Bijih Mineral. BORANG 13D
 51. Permohonan tanah kerajaan, rizab dan Lesen Menduduki Sementara. JADUAL 1
 52. Permohonan Kebenaran Memindahkan Bahan Batu BORANG 1 A
 53. Permohonan Pajakan Tanah Rizab. BORANG 1 B
 54. Permohonan Permit Meragut (JADUAL 15 KTN - Peraturan 22)
PDT Ipoh (kecil)
 1. Notis Bantahan terhadap kerja-kerja yang dicadangkan. BORANG 3 A
 2. Permohonan untuk memecahkan sempadan tanah BORANG 9 A
 3. Permohonan untuk memecahkan bahagian tanah BORANG 9 B
 4. Permohonan untuk menyatukan tanah BORANG 9 C
 5. Permohonan didaftarkan sebagai tuanpunya bagi tanah atau kepentingan dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara BORANG 10 F
 6. Bantahan terhadap catatan atau ketinggalan catatan di dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara BORANG 10 I
 7. Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai kesemua tanah itu BORANG 12 A
 8. Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai sebahagian daripada tanah itu sahaja BORANG 12 B
 9. Permohonan untuk menyerahkan balik dan untuk diberi milik semula BORANG 12 C
 10. Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula BORANG 12 D
 11. Borang Penyaksian BORANG 13 B
 12. Pemberitahuan pertukaran alamat. BORANG 26 A
 13. Permohonan untuk hak lalu lalang persendirian. BORANG 28 A
 14. Permohonan untuk berkongsi dalam hak lalu lalang persendirian. BORANG 28 C
 15. Permohonan untuk mengubahkan syarat, sekatan dan kategori berkenaan dengan bahagian-bahagian umpukan pecahan sempadan tanah yang dicadangkan. BORANG 7 D
 16. Notis untuk menarik balik kaveat persendirian. BORANG 19 G
 17. Permohonan untuk membatalkan kaveat persendirian. BORANG 19 H
 18. Permohonan untuk Pemindahan BORANG KTN (Seksyen 346 (1))
 19. Permohonan untuk pemindahmilikan Tenemen Mineral BORANG 1
 20. Permohonan Lesen Mendulang. BORANG 3
 21. Permohonan Lesen Melombong Individu. BORANG 4
 22. Permohonan Lesen Mencarigali. BORANG 5A
 23. Permohonan Memperbaharui Lesen Mencarigali. BORANG 5B
 24. Permohonan Lesen Mencarigali Dengan Perluasan Batuan Keras. BORANG 5C
 25. Lesen Mencarigali Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan. BORANG 5D
 26. Permohonan Lesen Penjelajahan. BORANG 6A
 27. Permohonan Pembaharuan Lesen Penjelajahan. BORANG 6B
 28. Lesen Penjelajahan Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan. BORANG 6C
 29. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Memulakan Penjelajahan Lapangan. BORANG 7A
 30. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Penemuan. BORANG 7B
 31. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Pembatalan. BORANG 7C
 32. Permohonan Penyerahan *Lesen Mencarigali/ Lesen Penjelajahan/ Lesen Mencarigali Dengan Peluasan Batuan Keras. BORANG 7E
 33. Permohonan Pajakan Melombong. BORANG 8A
 34. Permohonan Pembaharuan Pajakan Melombong. BORANG 8B
 35. Permohonan Menukar Pajakan Melombong Daripada Berskala Besar Kepada Berskala Kecil. BORANG 8C
 36. Permohonan Melombong Notis Memulakan Kerja Pembangunan/ Melombong. BORANG 8E
 37. Pajakan Melombong Notis Pelucuthakan. BORANG 8F
 38. Permohonan Penyerahan Pajakan Melombong. BORANG 8H
 39. Permohonan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9A
 40. Permohonan Pembaharuan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9B
 41. Lesen Melombong Tuan Punya Notis Pembatalan. BORANG 9C
 42. Lesen Melombong Tuan Punya Notis Untuk Meremedikan Kemungkiran/ Pelanggaran. BORANG 9D
 43. Permohonan Penyerahan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9E
 44. Permohonan Penentuan Pampasan. BORANG 10A
 45. Permohonan Memindahkan Kapal Korek. BORANG 10B
 46. Permohonan Lesen Air. BORANG 12A
 47. Permohonan *Permit Baru Air/ Pembaharuan Permit Air. BORANG 12B
 48. Permohonan Mengubah/ Mengganggu Tebing Sungai. BORANG 12D
 49. Akaun Penerimaan Tenemen Mineral/ Lesen Air/ Permit Air. BORANG 13A
 50. Dokumen Perjalanan Bijih Mineral. BORANG 13D
 51. Permohonan tanah kerajaan, rizab dan Lesen Menduduki Sementara. JADUAL 1
 52. Permohonan Kebenaran Memindahkan Bahan Batu BORANG 1 A
 53. Permohonan Pajakan Tanah Rizab. BORANG 1 B
 54. Permohonan Permit Meragut (JADUAL 15 KTN - Peraturan 22)
 55. Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai kesemua tanah itu BORANG 12 A
 56. Permohonan untuk menyerahkan balik dan untuk diberi milik semula BORANG 12 C
 57. Permohonan untuk berkongsi dalam hak lalu lalang persendirian. BORANG 28 C
PDT Kampar
 1. Notis Bantahan terhadap kerja-kerja yang dicadangkan. BORANG 3 A
 2. Permohonan untuk memecahkan sempadan tanah BORANG 9 A
 3. Permohonan untuk memecahkan bahagian tanah BORANG 9 B
 4. Permohonan untuk menyatukan tanah BORANG 9 C
 5. Permohonan didaftarkan sebagai tuanpunya bagi tanah atau kepentingan dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara BORANG 10 F
 6. Bantahan terhadap catatan atau ketinggalan catatan di dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara BORANG 10 I
 7. Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai sebahagian daripada tanah itu sahaja BORANG 12 B
 8. Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula BORANG 12 D
 9. Borang Penyaksian BORANG 13 B
 10. Pemberitahuan pertukaran alamat. BORANG 26 A
 11. Permohonan untuk hak lalu lalang persendirian. BORANG 28 A
 12. Permohonan untuk mengubahkan syarat, sekatan dan kategori berkenaan dengan bahagian-bahagian umpukan pecahan sempadan tanah yang dicadangkan. BORANG 7 D
 13. Notis untuk menarik balik kaveat persendirian. BORANG 19 G
 14. Permohonan untuk membatalkan kaveat persendirian. BORANG 19 H
 15. Permohonan untuk Pemindahan BORANG KTN (Seksyen 346 (1))
 16. Permohonan untuk pemindahmilikan Tenemen Mineral BORANG 1
 17. Permohonan Lesen Mendulang. BORANG 3
 18. Permohonan Lesen Melombong Individu. BORANG 4
 19. Permohonan Lesen Mencarigali. BORANG 5A
 20. Permohonan Memperbaharui Lesen Mencarigali. BORANG 5B
 21. Permohonan Lesen Mencarigali Dengan Perluasan Batuan Keras. BORANG 5C
 22. Lesen Mencarigali Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan. BORANG 5D
 23. Permohonan Lesen Penjelajahan. BORANG 6A
 24. Permohonan Pembaharuan Lesen Penjelajahan. BORANG 6B
 25. Lesen Penjelajahan Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan. BORANG 6C
 26. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Memulakan Penjelajahan Lapangan. BORANG 7A
 27. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Penemuan. BORANG 7B
 28. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Pembatalan. BORANG 7C
 29. Permohonan Penyerahan *Lesen Mencarigali/ Lesen Penjelajahan/ Lesen Mencarigali Dengan Peluasan Batuan Keras. BORANG 7E
 30. Permohonan Pajakan Melombong. BORANG 8A
 31. Permohonan Pembaharuan Pajakan Melombong. BORANG 8B
 32. Permohonan Menukar Pajakan Melombong Daripada Berskala Besar Kepada Berskala Kecil. BORANG 8C
 33. Permohonan Melombong Notis Memulakan Kerja Pembangunan/ Melombong. BORANG 8E
 34. Pajakan Melombong Notis Pelucuthakan. BORANG 8F
 35. Permohonan Penyerahan Pajakan Melombong. BORANG 8H
 36. Permohonan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9A
 37. Permohonan Pembaharuan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9B
 38. Lesen Melombong Tuan Punya Notis Pembatalan. BORANG 9C
 39. Lesen Melombong Tuan Punya Notis Untuk Meremedikan Kemungkiran/ Pelanggaran. BORANG 9D
 40. Permohonan Penyerahan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9E
 41. Permohonan Penentuan Pampasan. BORANG 10A
 42. Permohonan Memindahkan Kapal Korek. BORANG 10B
 43. Permohonan Lesen Air. BORANG 12A
 44. Permohonan *Permit Baru Air/ Pembaharuan Permit Air. BORANG 12B
 45. Permohonan Mengubah/ Mengganggu Tebing Sungai. BORANG 12D
 46. Akaun Penerimaan Tenemen Mineral/ Lesen Air/ Permit Air. BORANG 13A
 47. Dokumen Perjalanan Bijih Mineral. BORANG 13D
 48. Permohonan tanah kerajaan, rizab dan Lesen Menduduki Sementara. JADUAL 1
 49. Permohonan Kebenaran Memindahkan Bahan Batu BORANG 1 A
 50. Permohonan Pajakan Tanah Rizab. BORANG 1 B
 51. Permohonan Permit Meragut (JADUAL 15 KTN - Peraturan 22)
PDT Kg. Gajah
 1. Notis Bantahan terhadap kerja-kerja yang dicadangkan. BORANG 3 A
 2. Permohonan untuk memecahkan sempadan tanah BORANG 9 A
 3. Permohonan untuk memecahkan bahagian tanah BORANG 9 B
 4. Permohonan untuk menyatukan tanah BORANG 9 C
 5. Permohonan didaftarkan sebagai tuanpunya bagi tanah atau kepentingan dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara BORANG 10 F
 6. Bantahan terhadap catatan atau ketinggalan catatan di dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara BORANG 10 I
 7. Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai kesemua tanah itu BORANG 12 A
 8. Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai sebahagian daripada tanah itu sahaja BORANG 12 B
 9. Permohonan untuk menyerahkan balik dan untuk diberi milik semula BORANG 12 C
 10. Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula BORANG 12 D
 11. Borang Penyaksian BORANG 13 B
 12. Pemberitahuan pertukaran alamat. BORANG 26 A
 13. Permohonan untuk hak lalu lalang persendirian. BORANG 28 A
 14. Permohonan untuk berkongsi dalam hak lalu lalang persendirian. BORANG 28 C
 15. Permohonan untuk mengubahkan syarat, sekatan dan kategori berkenaan dengan bahagian-bahagian umpukan pecahan sempadan tanah yang dicadangkan. BORANG 7 D
 16. Notis untuk menarik balik kaveat persendirian. BORANG 19 G
 17. Permohonan untuk membatalkan kaveat persendirian. BORANG 19 H
 18. Permohonan untuk Pemindahan BORANG KTN (Seksyen 346 (1))
 19. Permohonan untuk pemindahmilikan Tenemen Mineral BORANG 1
 20. Permohonan Lesen Mendulang. BORANG 3
 21. Permohonan Lesen Melombong Individu. BORANG 4
 22. Permohonan Lesen Mencarigali. BORANG 5A
 23. Permohonan Memperbaharui Lesen Mencarigali. BORANG 5B
 24. Permohonan Lesen Mencarigali Dengan Perluasan Batuan Keras. BORANG 5C
 25. Lesen Mencarigali Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan. BORANG 5D
 26. Permohonan Lesen Penjelajahan. BORANG 6A
 27. Permohonan Pembaharuan Lesen Penjelajahan. BORANG 6B
 28. Lesen Penjelajahan Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan. BORANG 6C
 29. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Memulakan Penjelajahan Lapangan. BORANG 7A
 30. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Penemuan. BORANG 7B
 31. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Pembatalan. BORANG 7C
 32. Permohonan Penyerahan *Lesen Mencarigali/ Lesen Penjelajahan/ Lesen Mencarigali Dengan Peluasan Batuan Keras. BORANG 7E
 33. Permohonan Pajakan Melombong. BORANG 8A
 34. Permohonan Pembaharuan Pajakan Melombong. BORANG 8B
 35. Permohonan Menukar Pajakan Melombong Daripada Berskala Besar Kepada Berskala Kecil. BORANG 8C
 36. Permohonan Melombong Notis Memulakan Kerja Pembangunan/ Melombong. BORANG 8E
 37. Pajakan Melombong Notis Pelucuthakan. BORANG 8F
 38. Permohonan Penyerahan Pajakan Melombong. BORANG 8H
 39. Permohonan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9A
 40. Permohonan Pembaharuan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9B
 41. Lesen Melombong Tuan Punya Notis Pembatalan. BORANG 9C
 42. Lesen Melombong Tuan Punya Notis Untuk Meremedikan Kemungkiran/ Pelanggaran. BORANG 9D
 43. Permohonan Penyerahan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9E
 44. Permohonan Penentuan Pampasan. BORANG 10A
 45. Permohonan Memindahkan Kapal Korek. BORANG 10B
 46. Permohonan Lesen Air. BORANG 12A
 47. Permohonan *Permit Baru Air/ Pembaharuan Permit Air. BORANG 12B
 48. Permohonan Mengubah/ Mengganggu Tebing Sungai. BORANG 12D
 49. Akaun Penerimaan Tenemen Mineral/ Lesen Air/ Permit Air. BORANG 13A
 50. Dokumen Perjalanan Bijih Mineral. BORANG 13D
 51. Permohonan Kebenaran Memindahkan Bahan Batu BORANG 1 A
 52. Permohonan tanah kerajaan, rizab dan Lesen Menduduki Sementara. JADUAL 1
 53. Permohonan Pajakan Tanah Rizab. BORANG 1 B
 54. Permohonan Permit Meragut (JADUAL 15 KTN - Peraturan 22)
PDT Kuala Kangsar
 1. Permohonan untuk memecahkan sempadan tanah BORANG 9 A
 2. Permohonan untuk menyatukan tanah BORANG 9 C
 3. Bantahan terhadap catatan atau ketinggalan catatan di dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara BORANG 10 I
 4. Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai kesemua tanah itu BORANG 12 A
 5. Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai sebahagian daripada tanah itu sahaja BORANG 12 B
 6. Permohonan untuk menyerahkan balik dan untuk diberi milik semula BORANG 12 C
 7. Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula BORANG 12 D
 8. Borang Penyaksian BORANG 13 B
 9. Pemberitahuan pertukaran alamat. BORANG 26 A
 10. Permohonan untuk hak lalu lalang persendirian. BORANG 28 A
 11. Permohonan untuk berkongsi dalam hak lalu lalang persendirian. BORANG 28 C
 12. Permohonan untuk mengubahkan syarat, sekatan dan kategori berkenaan dengan bahagian-bahagian umpukan pecahan sempadan tanah yang dicadangkan. BORANG 7 D
 13. Notis untuk menarik balik kaveat persendirian. BORANG 19 G
 14. Permohonan untuk membatalkan kaveat persendirian. BORANG 19 H
 15. Permohonan untuk Pemindahan BORANG KTN (Seksyen 346 (1))
 16. Permohonan untuk pemindahmilikan Tenemen Mineral BORANG 1
 17. Permohonan Lesen Mendulang. BORANG 3
 18. Permohonan Lesen Melombong Individu. BORANG 4
 19. Permohonan Lesen Mencarigali. BORANG 5A
 20. Permohonan Memperbaharui Lesen Mencarigali. BORANG 5B
 21. Permohonan Lesen Mencarigali Dengan Perluasan Batuan Keras. BORANG 5C
 22. Lesen Mencarigali Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan. BORANG 5D
 23. Permohonan Lesen Penjelajahan. BORANG 6A
 24. Permohonan Pembaharuan Lesen Penjelajahan. BORANG 6B
 25. Lesen Penjelajahan Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan. BORANG 6C
 26. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Memulakan Penjelajahan Lapangan. BORANG 7A
 27. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Penemuan. BORANG 7B
 28. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Pembatalan. BORANG 7C
 29. Permohonan Penyerahan *Lesen Mencarigali/ Lesen Penjelajahan/ Lesen Mencarigali Dengan Peluasan Batuan Keras. BORANG 7E
 30. Permohonan Pajakan Melombong. BORANG 8A
 31. Permohonan Pembaharuan Pajakan Melombong. BORANG 8B
 32. Permohonan Menukar Pajakan Melombong Daripada Berskala Besar Kepada Berskala Kecil. BORANG 8C
 33. Permohonan Melombong Notis Memulakan Kerja Pembangunan/ Melombong. BORANG 8E
 34. Pajakan Melombong Notis Pelucuthakan. BORANG 8F
 35. Permohonan Penyerahan Pajakan Melombong. BORANG 8H
 36. Permohonan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9A
 37. Permohonan Pembaharuan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9B
 38. Lesen Melombong Tuan Punya Notis Pembatalan. BORANG 9C
 39. Lesen Melombong Tuan Punya Notis Untuk Meremedikan Kemungkiran/ Pelanggaran. BORANG 9D
 40. Permohonan Penyerahan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9E
 41. Permohonan Penentuan Pampasan. BORANG 10A
 42. Permohonan Memindahkan Kapal Korek. BORANG 10B
 43. Permohonan Lesen Air. BORANG 12A
 44. Permohonan *Permit Baru Air/ Pembaharuan Permit Air. BORANG 12B
 45. Permohonan Mengubah/ Mengganggu Tebing Sungai. BORANG 12D
 46. Akaun Penerimaan Tenemen Mineral/ Lesen Air/ Permit Air. BORANG 13A
 47. Dokumen Perjalanan Bijih Mineral. BORANG 13D
 48. Permohonan tanah kerajaan, rizab dan Lesen Menduduki Sementara. JADUAL 1
 49. Permohonan Kebenaran Memindahkan Bahan Batu BORANG 1 A
 50. Permohonan Pajakan Tanah Rizab. BORANG 1 B
 51. Permohonan Permit Meragut (JADUAL 15 KTN - Peraturan 22)
PDT Selama (kecil)
 1. Notis Bantahan terhadap kerja-kerja yang dicadangkan. BORANG 3 A
 2. Permohonan untuk memecahkan sempadan tanah BORANG 9 A
 3. Permohonan untuk memecahkan bahagian tanah BORANG 9 B
 4. Permohonan untuk menyatukan tanah BORANG 9 C
 5. Permohonan didaftarkan sebagai tuanpunya bagi tanah atau kepentingan dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara BORANG 10 F
 6. Bantahan terhadap catatan atau ketinggalan catatan di dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara BORANG 10 I
 7. Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai kesemua tanah itu BORANG 12 A
 8. Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai sebahagian daripada tanah itu sahaja BORANG 12 B
 9. Permohonan untuk menyerahkan balik dan untuk diberi milik semula BORANG 12 C
 10. Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula BORANG 12 D
 11. Borang Penyaksian BORANG 13 B
 12. Pemberitahuan pertukaran alamat. BORANG 26 A
 13. Permohonan untuk hak lalu lalang persendirian. BORANG 28 A
 14. Permohonan untuk berkongsi dalam hak lalu lalang persendirian. BORANG 28 C
 15. Permohonan untuk mengubahkan syarat, sekatan dan kategori berkenaan dengan bahagian-bahagian umpukan pecahan sempadan tanah yang dicadangkan. BORANG 7 D
 16. Notis untuk menarik balik kaveat persendirian. BORANG 19 G
 17. Permohonan untuk membatalkan kaveat persendirian. BORANG 19 H
 18. Permohonan untuk Pemindahan BORANG KTN (Seksyen 346 (1))
 19. Permohonan untuk pemindahmilikan Tenemen Mineral BORANG 1
 20. Permohonan Lesen Mendulang. BORANG 3
 21. Permohonan Lesen Melombong Individu. BORANG 4
 22. Permohonan Lesen Mencarigali. BORANG 5A
 23. Permohonan Memperbaharui Lesen Mencarigali. BORANG 5B
 24. Permohonan Lesen Mencarigali Dengan Perluasan Batuan Keras. BORANG 5C
 25. Lesen Mencarigali Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan. BORANG 5D
 26. Permohonan Lesen Penjelajahan. BORANG 6A
 27. Permohonan Pembaharuan Lesen Penjelajahan. BORANG 6B
 28. Lesen Penjelajahan Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan. BORANG 6C
 29. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Memulakan Penjelajahan Lapangan. BORANG 7A
 30. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Penemuan. BORANG 7B
 31. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Pembatalan. BORANG 7C
 32. Permohonan Penyerahan *Lesen Mencarigali/ Lesen Penjelajahan/ Lesen Mencarigali Dengan Peluasan Batuan Keras. BORANG 7E
 33. Permohonan Pajakan Melombong. BORANG 8A
 34. Permohonan Pembaharuan Pajakan Melombong. BORANG 8B
 35. Permohonan Menukar Pajakan Melombong Daripada Berskala Besar Kepada Berskala Kecil. BORANG 8C
 36. Permohonan Melombong Notis Memulakan Kerja Pembangunan/ Melombong. BORANG 8E
 37. Pajakan Melombong Notis Pelucuthakan. BORANG 8F
 38. Permohonan Penyerahan Pajakan Melombong. BORANG 8H
 39. Permohonan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9A
 40. Permohonan Pembaharuan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9B
 41. Lesen Melombong Tuan Punya Notis Pembatalan. BORANG 9C
 42. Lesen Melombong Tuan Punya Notis Untuk Meremedikan Kemungkiran/ Pelanggaran. BORANG 9D
 43. Permohonan Penyerahan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9E
 44. Permohonan Penentuan Pampasan. BORANG 10A
 45. Permohonan Memindahkan Kapal Korek. BORANG 10B
 46. Permohonan Lesen Air. BORANG 12A
 47. Permohonan *Permit Baru Air/ Pembaharuan Permit Air. BORANG 12B
 48. Permohonan Mengubah/ Mengganggu Tebing Sungai. BORANG 12D
 49. Akaun Penerimaan Tenemen Mineral/ Lesen Air/ Permit Air. BORANG 13A
 50. Dokumen Perjalanan Bijih Mineral. BORANG 13D
 51. Permohonan tanah kerajaan, rizab dan Lesen Menduduki Sementara. JADUAL 1
 52. Permohonan Kebenaran Memindahkan Bahan Batu BORANG 1 A
 53. Permohonan Pajakan Tanah Rizab. BORANG 1 B
 54. Permohonan Permit Meragut (JADUAL 15 KTN - Peraturan 22)
PDT Manjung
 1. Notis Bantahan terhadap kerja-kerja yang dicadangkan. BORANG 3 A
 2. Permohonan untuk memecahkan sempadan tanah BORANG 9 A
 3. Permohonan untuk memecahkan bahagian tanah BORANG 9 B
 4. Permohonan untuk menyatukan tanah BORANG 9 C
 5. Permohonan didaftarkan sebagai tuanpunya bagi tanah atau kepentingan dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara BORANG 10 F
 6. Bantahan terhadap catatan atau ketinggalan catatan di dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara BORANG 10 I
 7. Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai kesemua tanah itu BORANG 12 A
 8. Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai sebahagian daripada tanah itu sahaja BORANG 12 B
 9. Permohonan untuk menyerahkan balik dan untuk diberi milik semula BORANG 12 C
 10. Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula BORANG 12 D
 11. Borang Penyaksian BORANG 13 B
 12. Pemberitahuan pertukaran alamat. BORANG 26 A
 13. Permohonan untuk hak lalu lalang persendirian. BORANG 28 A
 14. Permohonan untuk berkongsi dalam hak lalu lalang persendirian. BORANG 28 C
 15. Permohonan untuk mengubahkan syarat, sekatan dan kategori berkenaan dengan bahagian-bahagian umpukan pecahan sempadan tanah yang dicadangkan. BORANG 7 D
 16. Notis untuk menarik balik kaveat persendirian. BORANG 19 G
 17. Permohonan untuk membatalkan kaveat persendirian. BORANG 19 H
 18. Permohonan untuk Pemindahan BORANG KTN (Seksyen 346 (1))
 19. Permohonan untuk pemindahmilikan Tenemen Mineral BORANG 1
 20. Permohonan Lesen Mendulang. BORANG 3
 21. Permohonan Lesen Melombong Individu. BORANG 4
 22. Permohonan Lesen Mencarigali. BORANG 5A
 23. Permohonan Memperbaharui Lesen Mencarigali. BORANG 5B
 24. Permohonan Lesen Mencarigali Dengan Perluasan Batuan Keras. BORANG 5C
 25. Lesen Mencarigali Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan. BORANG 5D
 26. Permohonan Lesen Penjelajahan. BORANG 6A
 27. Permohonan Pembaharuan Lesen Penjelajahan. BORANG 6B
 28. Lesen Penjelajahan Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan. BORANG 6C
 29. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Memulakan Penjelajahan Lapangan. BORANG 7A
 30. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Penemuan. BORANG 7B
 31. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Pembatalan. BORANG 7C
 32. Permohonan Penyerahan *Lesen Mencarigali/ Lesen Penjelajahan/ Lesen Mencarigali Dengan Peluasan Batuan Keras. BORANG 7E
 33. Permohonan Pajakan Melombong. BORANG 8A
 34. Permohonan Pembaharuan Pajakan Melombong. BORANG 8B
 35. Permohonan Menukar Pajakan Melombong Daripada Berskala Besar Kepada Berskala Kecil. BORANG 8C
 36. Permohonan Melombong Notis Memulakan Kerja Pembangunan/ Melombong. BORANG 8E
 37. Pajakan Melombong Notis Pelucuthakan. BORANG 8F
 38. Permohonan Penyerahan Pajakan Melombong. BORANG 8H
 39. Permohonan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9A
 40. Permohonan Pembaharuan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9B
 41. Lesen Melombong Tuan Punya Notis Pembatalan. BORANG 9C
 42. Lesen Melombong Tuan Punya Notis Untuk Meremedikan Kemungkiran/ Pelanggaran. BORANG 9D
 43. Permohonan Penyerahan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9E
 44. Permohonan Penentuan Pampasan. BORANG 10A
 45. Permohonan Memindahkan Kapal Korek. BORANG 10B
 46. Permohonan Lesen Air. BORANG 12A
 47. Permohonan *Permit Baru Air/ Pembaharuan Permit Air. BORANG 12B
 48. Permohonan Mengubah/ Mengganggu Tebing Sungai. BORANG 12D
 49. Akaun Penerimaan Tenemen Mineral/ Lesen Air/ Permit Air. BORANG 13A
 50. Dokumen Perjalanan Bijih Mineral. BORANG 13D
 51. Permohonan tanah kerajaan, rizab dan Lesen Menduduki Sementara. JADUAL 1
 52. Permohonan Kebenaran Memindahkan Bahan Batu BORANG 1 A
 53. Permohonan Pajakan Tanah Rizab. BORANG 1 B
 54. Permohonan Permit Meragut (JADUAL 15 KTN - Peraturan 22)
PDT Perak Tengah, Seri Iskandar
 1. Notis Bantahan terhadap kerja-kerja yang dicadangkan. BORANG 3 A
 2. Permohonan untuk memecahkan sempadan tanah BORANG 9 A
 3. Permohonan untuk memecahkan bahagian tanah BORANG 9 B
 4. Permohonan untuk menyatukan tanah BORANG 9 C
 5. Permohonan didaftarkan sebagai tuanpunya bagi tanah atau kepentingan dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara BORANG 10 F
 6. Bantahan terhadap catatan atau ketinggalan catatan di dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara BORANG 10 I
 7. Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai kesemua tanah itu BORANG 12 A
 8. Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai sebahagian daripada tanah itu sahaja BORANG 12 B
 9. Permohonan untuk menyerahkan balik dan untuk diberi milik semula BORANG 12 C
 10. Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula BORANG 12 D
 11. Borang Penyaksian BORANG 13 B
 12. Pemberitahuan pertukaran alamat. BORANG 26 A
 13. Permohonan untuk hak lalu lalang persendirian. BORANG 28 A
 14. Permohonan untuk berkongsi dalam hak lalu lalang persendirian. BORANG 28 C
 15. Permohonan untuk mengubahkan syarat, sekatan dan kategori berkenaan dengan bahagian-bahagian umpukan pecahan sempadan tanah yang dicadangkan. BORANG 7 D
 16. Notis untuk menarik balik kaveat persendirian. BORANG 19 G
 17. Permohonan untuk membatalkan kaveat persendirian. BORANG 19 H
 18. Permohonan untuk Pemindahan BORANG KTN (Seksyen 346 (1))
 19. Permohonan untuk pemindahmilikan Tenemen Mineral BORANG 1
 20. Permohonan Lesen Mendulang. BORANG 3
 21. Permohonan Lesen Melombong Individu. BORANG 4
 22. Permohonan Lesen Mencarigali. BORANG 5A
 23. Permohonan Memperbaharui Lesen Mencarigali. BORANG 5B
 24. Permohonan Lesen Mencarigali Dengan Perluasan Batuan Keras. BORANG 5C
 25. Lesen Mencarigali Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan. BORANG 5D
 26. Permohonan Lesen Penjelajahan. BORANG 6A
 27. Permohonan Pembaharuan Lesen Penjelajahan. BORANG 6B
 28. Lesen Penjelajahan Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan. BORANG 6C
 29. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Memulakan Penjelajahan Lapangan. BORANG 7A
 30. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Penemuan. BORANG 7B
 31. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Pembatalan. BORANG 7C
 32. Permohonan Penyerahan *Lesen Mencarigali/ Lesen Penjelajahan/ Lesen Mencarigali Dengan Peluasan Batuan Keras. BORANG 7E
 33. Permohonan Pajakan Melombong. BORANG 8A
 34. Permohonan Pembaharuan Pajakan Melombong. BORANG 8B
 35. Permohonan Menukar Pajakan Melombong Daripada Berskala Besar Kepada Berskala Kecil. BORANG 8C
 36. Permohonan Melombong Notis Memulakan Kerja Pembangunan/ Melombong. BORANG 8E
 37. Pajakan Melombong Notis Pelucuthakan. BORANG 8F
 38. Permohonan Penyerahan Pajakan Melombong. BORANG 8H
 39. Permohonan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9A
 40. Permohonan Pembaharuan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9B
 41. Lesen Melombong Tuan Punya Notis Pembatalan. BORANG 9C
 42. Lesen Melombong Tuan Punya Notis Untuk Meremedikan Kemungkiran/ Pelanggaran. BORANG 9D
 43. Permohonan Penyerahan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9E
 44. Permohonan Penentuan Pampasan. BORANG 10A
 45. Permohonan Memindahkan Kapal Korek. BORANG 10B
 46. Permohonan Lesen Air. BORANG 12A
 47. Permohonan *Permit Baru Air/ Pembaharuan Permit Air. BORANG 12B
 48. Permohonan Mengubah/ Mengganggu Tebing Sungai. BORANG 12D
 49. Akaun Penerimaan Tenemen Mineral/ Lesen Air/ Permit Air. BORANG 13A
 50. Dokumen Perjalanan Bijih Mineral. BORANG 13D
 51. Permohonan tanah kerajaan, rizab dan Lesen Menduduki Sementara. JADUAL 1
 52. Permohonan Kebenaran Memindahkan Bahan Batu BORANG 1 A
 53. Permohonan Pajakan Tanah Rizab. BORANG 1 B
 54. Permohonan Permit Meragut (JADUAL 15 KTN - Peraturan 22)
PDT Lenggong
 1. Notis Bantahan terhadap kerja-kerja yang dicadangkan. BORANG 3 A
 2. Permohonan untuk memecahkan sempadan tanah BORANG 9 A
 3. Permohonan untuk memecahkan bahagian tanah BORANG 9 B
 4. Permohonan untuk menyatukan tanah BORANG 9 C
 5. Permohonan didaftarkan sebagai tuanpunya bagi tanah atau kepentingan dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara BORANG 10 F
 6. Bantahan terhadap catatan atau ketinggalan catatan di dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara BORANG 10 I
 7. Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai kesemua tanah itu BORANG 12 A
 8. Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai sebahagian daripada tanah itu sahaja BORANG 12 B
 9. Permohonan untuk menyerahkan balik dan untuk diberi milik semula BORANG 12 C
 10. Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula BORANG 12 D
 11. Borang Penyaksian BORANG 13 B
 12. Pemberitahuan pertukaran alamat. BORANG 26 A
 13. Permohonan untuk hak lalu lalang persendirian. BORANG 28 A
 14. Permohonan untuk berkongsi dalam hak lalu lalang persendirian. BORANG 28 C
 15. Permohonan untuk mengubahkan syarat, sekatan dan kategori berkenaan dengan bahagian-bahagian umpukan pecahan sempadan tanah yang dicadangkan. BORANG 7 D
 16. Notis untuk menarik balik kaveat persendirian. BORANG 19 G
 17. Permohonan untuk membatalkan kaveat persendirian. BORANG 19 H
 18. Permohonan untuk Pemindahan BORANG KTN (Seksyen 346 (1))
 19. Permohonan untuk pemindahmilikan Tenemen Mineral BORANG 1
 20. Permohonan Lesen Mendulang. BORANG 3
 21. Permohonan Lesen Melombong Individu. BORANG 4
 22. Permohonan Lesen Mencarigali. BORANG 5A
 23. Permohonan Memperbaharui Lesen Mencarigali. BORANG 5B
 24. Permohonan Lesen Mencarigali Dengan Perluasan Batuan Keras. BORANG 5C
 25. Lesen Mencarigali Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan. BORANG 5D
 26. Permohonan Lesen Penjelajahan. BORANG 6A
 27. Permohonan Pembaharuan Lesen Penjelajahan. BORANG 6B
 28. Lesen Penjelajahan Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan. BORANG 6C
 29. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Memulakan Penjelajahan Lapangan. BORANG 7A
 30. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Penemuan. BORANG 7B
 31. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Pembatalan. BORANG 7C
 32. Permohonan Penyerahan *Lesen Mencarigali/ Lesen Penjelajahan/ Lesen Mencarigali Dengan Peluasan Batuan Keras. BORANG 7E
 33. Permohonan Pajakan Melombong. BORANG 8A
 34. Permohonan Pembaharuan Pajakan Melombong. BORANG 8B
 35. Permohonan Menukar Pajakan Melombong Daripada Berskala Besar Kepada Berskala Kecil. BORANG 8C
 36. Permohonan Melombong Notis Memulakan Kerja Pembangunan/ Melombong. BORANG 8E
 37. Pajakan Melombong Notis Pelucuthakan. BORANG 8F
 38. Permohonan Penyerahan Pajakan Melombong. BORANG 8H
 39. Permohonan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9A
 40. Permohonan Pembaharuan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9B
 41. Lesen Melombong Tuan Punya Notis Pembatalan. BORANG 9C
 42. Lesen Melombong Tuan Punya Notis Untuk Meremedikan Kemungkiran/ Pelanggaran. BORANG 9D
 43. Permohonan Penyerahan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9E
 44. Permohonan Penentuan Pampasan. BORANG 10A
 45. Permohonan Memindahkan Kapal Korek. BORANG 10B
 46. Permohonan Lesen Air. BORANG 12A
 47. Permohonan *Permit Baru Air/ Pembaharuan Permit Air. BORANG 12B
 48. Permohonan Mengubah/ Mengganggu Tebing Sungai. BORANG 12D
 49. Akaun Penerimaan Tenemen Mineral/ Lesen Air/ Permit Air. BORANG 13A
 50. Dokumen Perjalanan Bijih Mineral. BORANG 13D
 51. Permohonan tanah kerajaan, rizab dan Lesen Menduduki Sementara. JADUAL 1
 52. Permohonan Kebenaran Memindahkan Bahan Batu BORANG 1 A
 53. Permohonan Pajakan Tanah Rizab. BORANG 1 B
 54. Permohonan Permit Meragut (JADUAL 15 KTN - Peraturan 22)
PDT Pengkalan Hulu
 1. Notis Bantahan terhadap kerja-kerja yang dicadangkan. BORANG 3 A
 2. Permohonan untuk memecahkan sempadan tanah BORANG 9 A
 3. Permohonan untuk memecahkan bahagian tanah BORANG 9 B
 4. Permohonan untuk menyatukan tanah BORANG 9 C
 5. Permohonan didaftarkan sebagai tuanpunya bagi tanah atau kepentingan dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara BORANG 10 F
 6. Bantahan terhadap catatan atau ketinggalan catatan di dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara BORANG 10 I
 7. Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai kesemua tanah itu BORANG 12 A
 8. Permohonan untuk menyerahkan balik tanah - mengenai sebahagian daripada tanah itu sahaja BORANG 12 B
 9. Permohonan untuk menyerahkan balik dan untuk diberi milik semula BORANG 12 C
 10. Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula BORANG 12 D
 11. Borang Penyaksian BORANG 13 B
 12. Pemberitahuan pertukaran alamat. BORANG 26 A
 13. Permohonan untuk hak lalu lalang persendirian. BORANG 28 A
 14. Permohonan untuk berkongsi dalam hak lalu lalang persendirian. BORANG 28 C
 15. Permohonan untuk mengubahkan syarat, sekatan dan kategori berkenaan dengan bahagian-bahagian umpukan pecahan sempadan tanah yang dicadangkan. BORANG 7 D
 16. Notis untuk menarik balik kaveat persendirian. BORANG 19 G
 17. Permohonan untuk membatalkan kaveat persendirian. BORANG 19 H
 18. Permohonan untuk Pemindahan BORANG KTN (Seksyen 346 (1))
 19. Permohonan untuk pemindahmilikan Tenemen Mineral BORANG 1
 20. Permohonan Lesen Mendulang. BORANG 3
 21. Permohonan Lesen Melombong Individu. BORANG 4
 22. Permohonan Lesen Mencarigali. BORANG 5A
 23. Permohonan Memperbaharui Lesen Mencarigali. BORANG 5B
 24. Permohonan Lesen Mencarigali Dengan Perluasan Batuan Keras. BORANG 5C
 25. Lesen Mencarigali Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan. BORANG 5D
 26. Permohonan Lesen Penjelajahan. BORANG 6A
 27. Permohonan Pembaharuan Lesen Penjelajahan. BORANG 6B
 28. Lesen Penjelajahan Kenyataan Perbelanjaan Kerja Tahunan dan Pelepasan. BORANG 6C
 29. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Memulakan Penjelajahan Lapangan. BORANG 7A
 30. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Penemuan. BORANG 7B
 31. Lesen Mencarigali dan Lesen Penjelajahan Notis Pembatalan. BORANG 7C
 32. Permohonan Penyerahan *Lesen Mencarigali/ Lesen Penjelajahan/ Lesen Mencarigali Dengan Peluasan Batuan Keras. BORANG 7E
 33. Permohonan Pajakan Melombong. BORANG 8A
 34. Permohonan Pembaharuan Pajakan Melombong. BORANG 8B
 35. Permohonan Menukar Pajakan Melombong Daripada Berskala Besar Kepada Berskala Kecil. BORANG 8C
 36. Permohonan Melombong Notis Memulakan Kerja Pembangunan/ Melombong. BORANG 8E
 37. Pajakan Melombong Notis Pelucuthakan. BORANG 8F
 38. Permohonan Penyerahan Pajakan Melombong. BORANG 8H
 39. Permohonan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9A
 40. Permohonan Pembaharuan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9B
 41. Lesen Melombong Tuan Punya Notis Pembatalan. BORANG 9C
 42. Lesen Melombong Tuan Punya Notis Untuk Meremedikan Kemungkiran/ Pelanggaran. BORANG 9D
 43. Permohonan Penyerahan Lesen Melombong Tuan Punya. BORANG 9E
 44. Permohonan Penentuan Pampasan. BORANG 10A
 45. Permohonan Memindahkan Kapal Korek. BORANG 10B
 46. Permohonan Lesen Air. BORANG 12A
 47. Permohonan *Permit Baru Air/ Pembaharuan Permit Air. BORANG 12B
 48. Permohonan Mengubah/ Mengganggu Tebing Sungai. BORANG 12D
 49. Akaun Penerimaan Tenemen Mineral/ Lesen Air/ Permit Air. BORANG 13A
 50. Dokumen Perjalanan Bijih Mineral. BORANG 13D
 51. Permohonan tanah kerajaan, rizab dan Lesen Menduduki Sementara. JADUAL 1
 52. Permohonan Kebenaran Memindahkan Bahan Batu BORANG 1 A
 53. Permohonan Pajakan Tanah Rizab. BORANG 1 B
 54. Permohonan Permit Meragut (JADUAL 15 KTN - Peraturan 22)
Majlis Daerah Kuala Kangsar
 1. Notis Bantahan terhadap kerja-kerja yang dicadangkan. BORANG 3 A
 2. Permohonan untuk memecahkan bahagian tanah BORANG 9 B
 3. Permohonan didaftarkan sebagai tuanpunya bagi tanah atau kepentingan dalam dokumen Hakmilik Daftar Sementara BORANG 10 F
Majlis Daerah Selama
 1. Borang Pindahmilik Pegangan Berkadar
 2. Borang Pertukaran Alamat Pos Pemilik Pegangan
Majlis Daerah Taiping
 1. Borang Pertukaran Alamat
 2. PT01 - Pecah Sempadan Dan Ubah Syarat
 3. PT02 - Serah Bermilik Semula
Majlis Perbandaran Teluk Intan
 1. Borang Permohonan Tukar Nama penyewa
 2. Borang Pertukaran Alamat Pos
 3. Notis Tuntutan Elaun Kekosongan Bangunan
Pejabat Tanah dan Galian
 1. Borang 7d
 2. Jadual 1
 3. Jadual 1a
 4. Jadual 1b
 5. Jadual 15
 6. Borang 3a
 7. Borang 9a_KTN
 8. Borang 9b_KTN
 9. Borang 9c_KTN
 10. Borang 10f
 11. Borang 10i
 12. Borang 12a_KTN_Seksyen 197
 13. Borang 12b_KTN_Seksyen 200
 14. Borang 12c_KTN_Seksyen 203
 15. Borang 12d_KTN_Seksyen 204A
 16. Borang 13b_KTN_Seksyen 211
 17. Borang 26a_KTN_Seksyen 379
 18. Borang 28a_KTN_Seksyen 390
 19. Borang 28c_KTN_Seksyen 394
 20. Borang 7d_KTN_Seksyen 124
 21. Borang 19g_KTN_Seksyen 325
 22. Borang 19h_KTN_Seksyen 326
 23. Borang KTN_Seksyen 346 (1)
 24. Borang 1
 25. Borang 3
 26. Borang 4
 27. Borang 5a
 28. Borang 5b
 29. Borang 5c
 30. Borang 5d
 31. Borang 6a
 32. Borang 6b
 33. Borang 6c
 34. Borang 7a
 35. Borang 7b
 36. Borang 7c
 37. Borang 7e
 38. Borang 8a
 39. Borang 8b
 40. Borang 8c
 41. Borang 8f
 42. Borang 8h
 43. Borang 9a
 44. Borang 9b
 45. Borang 9c
 46. Borang 9d
 47. Borang 9e
 48. Borang 10a
 49. Borang 10b
 50. Borang 12a
 51. Borang 12b
 52. Borang 12d
 53. Borang 13a
 54. Borang 13dPelawat   -    Harian: 1,524  |   Bulanan: 13,842  |   Jumlah: 1,175,440  |   Dikemaskini: 20/07/2019  |   Muat Turun: 68,129Pihak Pentadbiran Kerajaan Negeri Perak tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau
kerosakan menerusi maklumat yang diperolehi melalui portal ini. Laman Web ini sesuai dilayari oleh semua
jenis pelayar web dengan resolusi SUSUN ATUR RESPONSIF.

Hakcipta © Portal Perak 2014