Normal Larger Largest Normal Blue Green Red
Pautan: Saiz Teks: Warna Teks: Pilihan Bahasa daftar masuk

PEMBANGUNAN & PERUMAHAN

Majlis Bandaraya Ipoh Majlis Daerah Lenggong Majlis Daerah Batu Gajah
Majlis Daerah Kampar Majlis Daerah Tapah Majlis Daerah Kuala Kangsar
Majlis Daerah Manjung Majlis Daerah Taiping  
Majlis Bandaraya Ipoh
 1. Borang Kebenaran Merancang
 2. Borang Lanjutan Kebenaran Merancang
 3. Format Pelan Pita Ukur
 4. Checklist Semakan Kebenaran Merancang
 5. Checklist Semakan Pelan Susur Atur
 6. Borang Checklist Semakan PU
 7. Borang Permohonan Pelan Susunatur (KM01)
 8. Borang Pelan Pinta Ukur (KM02)
 9. Borang Nama Taman/Jalan/Bangunan (KM03)
 10. Borang Nombor/Alamat Bangunan(KM04)
 11. Borang Pelan Bangunan /Kompleks
 12. Borang Untuk Tukar Syarat Nyata kegunaan Tanah/Bangunan (KM06)
 13. Borangn Perlanjutan Kebenaran Merancang (KM08)
 14. Borang Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Perak (KM09)
 15. Borang Tenaga Nasional Berhad (KM10)
 16. Borang Lembaga Air Perak (KM11)
 17. Borang Jabatan Pengairan Dan Saliran (KM12)
 18. Borang Jabatan Kerja Raya (KM13)
 19. Borang Jabatan Perkhidmatan Pembentungan (KM14)
 20. Borang Jabatan Alam Sekitar (KM15)
 21. Borang Jabatan Mineral Dan Geosains Negeri Perak (KM16)
 22. Borang Pejabat Tanah Daerah Kinta (KM17)
 23. Borang Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Perak (KM18)
 24. Borang Jabatan Penerbangan Awam (KM19)
 25. Borang Kebenaran merancang bagi Premis Perniagaan (KM20)
 26. Borang Penyerahan Dan Bermilik Semula Seksyen 204D KTN
 27. Borang Cadangan Pindaan/Tambahan kepada Bangunan Dan Pindaan kepada Pelan Lulus
 28. Borang Cadangan Skim Perumahan/Bangunan Komersial dan Kilang
 29. Borang Cadangan Institut/Pusat Perubatan/Rumah Ibarat
 30. Borang Cadangan Papan Iklan/Permit Sementara
 31. Borang Cadangan Bangunan / Rumah Kediaman Persendirian
 32. Borang Cadangan Semua Jenis Pelan Struktur Bangunan
 33. Borang Cadangan Bagi Memulakan Kerja-Kerja Cerucuk
 34. Borang Jabatan Perkhidmatan Pembentungan
 35. Borang Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia
 36. Borang Jabatan Alam Sekitar
 37. Borang Syarikat Telekom Malaysia Berhad
 38. Borang Struktur Menara Telekomunikasi
 39. Borang Struktur Pemancar Telekomunikasi Di atas Bangunan Sediada
 40. Borang Tenaga Nasional Berhad
 41. Pelan Jalan Dan Parit (R&D)
 42. Pelan Kerja Tanah (Earthwork)
 43. Pelan Lampu Jalan
Majlis Daerah Lenggong
 1. Borang A: Pelan-Pelan Untuk Kerja Tanah
 2. Borang A: Peakuan Pelan-Pelan Bangunan/Struktur
 3. Jadual Pertama Permohonan Untuk Kebenaran Merancang
 4. Senarai Semak (KM)
 5. Senarai Semak (PB)
 6. Senarai Semak Pinta Ukur
 7. Senarai Semak Tukar Syarat dan Pecah Sempadan
Majlis Daerah Batu Gajah
 1. Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang
 2. Senarai Permohonan Kebenaran Merancang (Pertapakan)
 3. Senarai Semak Pelan Bangunan
 4. Senarai Semak Permohonan Pelan Pinta Ukur / Pra-Perhitungan / Pre-Comp
 5. Senarai Semak Permohonan Penyerahan dan Pemilikan Semula Seksyen 204 D(KTN)
 6. narai Semak Permohonan Syarat dan Pecah Sempadan Seksyen 124 A (KTN)
 7. Permohonan Untuk Mendapatkan Kelulusan Serta permit Bagi Kerja-Kerja Di Dalam Rizab Jalan Majlis Daerah Batu Gajah
 8. Borang Permohonan Lampu Jalan
Majlis Daerah Kampar
 1. Pelan Susur Atur (kebenaran merancang)
 2. Pelan Bangunan
 3. Pelan Kerja Tanah
 4. Pelan Jalan dan Saliran
 5. Pelan Lampu Jalan
 6. Pelan Nama Taman, Jalan dan Nombor Bangunan
 7. Pelan Pembangunan Landskap
 8. Borang Penyerahan dan Pemilikan Semula
 9. Pelan Pinta Ukur
 10. Tukar Syarat dan Pecah Sempadan
Majlis Daerah Tapah
 1. Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang
 2. Borang Permohonan Kebenaran Merancang
 3. Borang Permohonan Pelan Pinta Ukur
 4. Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan
 5. Senarai Semak Permohonan Pelan Kerja Tanah
 6. Senarai Semak Permohonan Jalan dan Parit
 7. Senarai Semak Permohonan Pelan Penamaan Jalan dan Pernomboran Bangunan
 8. Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan -sesebuah
Majlis Daerah Kuala Kangsar
 1. Borang Senarai Semak Kelulusan Pelan Bangunan (Skim-Komersil-Kilang)
 2. Borang Senarai Semak Kelulusan Pelan Bangunan (Kediaman Sesebuah)
 3. Borang Senarai Semak Kelulusan Pelan Bangunan (Rumah Ibadat- Bangunan Kerajaan)
 4. Borang Senarai Semak Kelulusan Pelan Bangunan (Menara Telekomunikasi)
 5. Borang Senarai Semak Kelulusan Pelan Bangunan (Tambahan@ Pindaan)
 6. Borang Senarai Semak Kelulusan Pelan Bangunan (Pelan Konkrit Tetulang)
 7. Borang Senarai Semak Kelulusan Pelan Kerja Tanah
 8. Borang Senarai Semak Kelulusan Pelan Jalan & Perparitan
 9. Borang Senarai Semak Kelulusan Kebenaran Merancang
Majlis Daerah Manjung
 1. Borang JB-SP-01 Sekim Perumahan
 2. Borang JB-SP-02 Kediaman (4 Unit ke Bawah)
 3. Borang JB-SP-05 PindTamb
 4. Borang JB-SP-06 KerjaTanah
 5. Borang JB-SP-07 Jalan Perparitan
 6. Borang JB-SP-08 Lampu Jalan
 7. Borang Tuntutan Wang Cagaran
 8. Borang A,B,C,D,E,F
 9. Borang Akujanji Bangunan Sementara
 10. Borang P-1 Crusher Run
 11. Borang P-2 Coring Test
 12. Borang P-3 60% Bhn.Tptn
 13. Borang P-4 % Sbnr Bhn. Tptn
 14. Borang JB-PP-01 Lanjut Tempoh Kelulusan Pelan
 15. Borang JB-PP-02 Kerja-Kerja Kecil Bangunan
 16. Borang JB-PP-03 Permit Sementara
 17. Borang JB-SLM-01
 18. Borang JB-SLM-02
 19. Kadar Fee Proses Pelan Cagaran
 20. Borang Kontraktor Kelas F
 21. Borang Permohonan Lampu Jalan
 22. Borang JKR Jalan Dan Parit
 23. Borang JKR Kebenaran Merancang
 24. Borang JKR Kerja Tanah
 25. KM 01(1) - JPBD
 26. KM 01(2) - JKR
 27. KM 01(3) - JPS
 28. KM 01(4) - JMG
 29. KM 01(5) - JAS
 30. KM 01(6) - LAP_1
 31. KM 01(7) - TNB
 32. KM 01(8) - IWK_1
 33. KM 01(9) - PTD
 34. KM02 - Pelan Pra-Perhitungan
 35. KM 03 - Pelan Pertapakan
 36. KM 04 - Kerja Tanah
 37. KM 05 - Jalan & Perparitan
 38. KM 06 - Pelan Landskap
 39. KM 07 - Pelan Nama Taman dan Jalan
 40. PB (1) - PTG
 41. PB (10) - TNB
 42. PB (2) - JKR
 43. PB (3) - JAS
 44. PB (4) - JPA
 45. PB (5) - JPBM
 46. PB (6)- LAP_1
 47. PB (7) - SKMM
 48. PB (8) - TELEKOM
 49. PB (9) - IWK
 50. PB 01 - Sekim, Komersil & Industri 1
 51. PB 03 - Bangunan Kerajaan, Rumah Ibadat & Institusi
 52. PB 04 - Menara Telekomunikasi
 53. PB 05 - Tambahan & Pindaan
 54. PB 06 - Pindaan Pelan Lulus
 55. PB 07 - Kerja - kerja Kecil
 56. PB 08 - Konkrit Tetulang
 57. PJ 01 - Pelan Kerja Tanah
 58. PJ 01(1) - JKR (Kerja Tanah)
 59. PJ 01(2) - JPS (Kerja Tanah)
 60. PJ 02 - Pelan Jalan dan Perparitan 1
 61. PJ 02(1) - JKR (RnD)
 62. PJ 02(2) - JPS (RnD)
 63. PK 03 - Pelan Lampu Jalan
 64. Sinopsis Borang Semakan MPM
 65. Slip
 66. Borang Penentuan Alamat
 67. Borang MDMPBKMA2000
 68. Borang Permohonan Kebenaran Merancang - Borang A
Majlis Daerah Taiping
 1. Borang A Permohonan Untuk Kebenaran Merancang
 2. Borang JPPB-KM-95 Pengiraan Fi
 3. KM01 - Pelan Susunatur PIND.2-2009
 4. KM02 - Pelan Pertapakan
 5. KM02 - Pelan Pertapakan Revise
 6. KM07 - Pelan Lanskap
 7. KM08 - TNB
 8. KM09 - LAP
 9. KM10 - JPS
 10. KM11A - JKR (KM)
 11. KM11B - JKR (EW)
 12. KM11C - JKR (RnD)
 13. KM12 - IWK pind.2-2009
 14. KM13 - JAS
 15. KM14 - JMG
 16. KM15 - JPBD PIND.2-2009
 17. KM16 - STMB
 18. KM17 - PDT.doc
 19. KM18 - Pelan Penamaan Taman dan Jalan
 20. Syarat Pelan Pertapakan
 21. Borang G 01A - Bayaran Pelan
 22. KB01- Pelan Bangunan
 23. KB02 - Pelan Bangunan (Rumah Sebuah)
 24. KB03 - Billboard
 25. KB04 - Menara Telekomunikasi
 26. KB06 - RC
 27. KB07 - TNB
 28. KB08 - LAP
 29. KB09 - JBPM
 30. KB10 - STMB
 31. KB11 - IWK
 32. KB12 - JAS
 33. KJ03 - Kerja Tanah
 34. KJ03A - Kerja Tanah Kecil
 35. KJ04 - Kerja Tanah (Semakan Terperinci)
 36. KJ05 - Jalan Dan Parit
 37. KJ06 - Jalan Dan Parit (Semakan Terperinci)
 38. KJ07 - Pelan Lampu Jalan
 39. Borang A - Kerja Tanah
 40. Borang C - Kerja Tanah Kecil
 41. PT01 - Pecah Sempadan dan Ubah Syarat
 42. PT02 - Serah Bermilik Semula
 43. Pelan Pinta Ukur (124A & 204D)
 44. Lampiran C - Keterangan Butiran Hakmilik